Utrustad och delaktig
Header ledare

Om materialet

Utrustad och delaktig-konceptet består av tre delar. Samtliga delar kan beställas från Argument Förlag, www.argument.se.

Utrustad och delaktig – För upptäckaren

Utrustad och delaktig
– För upptäckaren

Fredrik Modéus, Johan Reftel,
Marie Wadström och Svante Gordh

Arbetsmaterial för den som ingår i en upptäckargrupp. Här finns självskattningsövningar i form av testfrågor, reflektionsfrågor och möjlighet att läsa på om sin egen gåva och sin egen stil. Fyra olika sociala stilar samt fjorton olika gåvokategorier presenteras ingående.

Utrustad och delaktig
– För handledning

Fredrik Modéus, Johan Reftel,
Marie Wadström och Svante Gordh

För den som ska leda upptäckargrupperna är »Utrustad och delaktig – för handledning« en värdefull tillgång. Här finns praktiska tips inför att starta upp en grupp, genomgång av de olika träffarna, extramaterial, svar på vanliga frågor och mycket mer.