Utrustad och delaktig
Header ledare

Omsorgens gåvor

Den som har omsorgens gåvor ser den enskilda människan och bryr sig om hans eller hennes behov. Det kan gälla både hur kroppen och hur själen mår. En människa med dessa gåvor har förmågan att upptäcka den dolda nöden och utanförskapet och hitta sätt att lindra detta. Han eller hon har omtanke om den som lever i marginalen och ger av sin tid och kraft till andra. Dessa gåvor innebär ofta ett socialt, diakonalt sinnelag som uppmärksammar nöden och gör något åt den. Den som är bra på att ta hand om andra värnar ofta gästfriheten, är bra på att skapa relationer, får förtroenden och visar barmhärtighet.


I upptäckarhäftet finns en utförligare beskrivning av gåvorna.

Omsorgens gåvor