Utrustad och delaktig
Header ledare

Gemenskapens gåvor

En person som har utrustats med gemenskapens gåvor har en särskild blick för gruppen och vad gruppen behöver för att fungera. Han eller hon är en duktig lyssnare, bjuder på sig själv och är lätt att lära känna. Mötet med andra människor ger mycket energi. Ofta kan en person med dessa gåvor vara duktig på att snabbt skapa en anknytning, en relation till en annan människa. Den som har omsorg om gruppen och gemenskapen är bra på att göra så att andra människor trivs, underlättar umgänget, får igång samtal och hjälper andra att känna sig hemma.

 

I upptäckarhäftet finns en utförligare beskrivning av gåvorna.

Gemenskapens gåvor