Utrustad och delaktig
Header ledare

Evangeliserandets gåvor

En person med evangeliserandets gåvor längtar ofta efter att berätta om kristen tro för andra. Han eller hon söker efter tillfällen att få förmedla det glada budskapet, vittna om sin tro och skapa nyfikenhet kring Jesus. Med evangeliserandets gåvor följer ofta en passion för uppgiften och en stark längtan att skapa kärlek till Kristus och välkomna fler till kyrkan. Evangelisten ser möjligheter att i det lilla eller stora sammanhanget förkunna budskapet i ord eller handling.


I upptäckarhäftet finns en utförligare beskrivning av gåvorna.


Evangeliserandets gåvor