Utrustad och delaktig
Header ledare

Vägledningens gåvor

Personer med vägledningens gåvor har fallenhet för att fungera som medvandrare och vägvisare. De har ofta lång livserfarenhet och förmåga att sätta sig in i hur andra har det, men även en yngre person kan ha förmågan att vägleda. Med dessa gåvor följer en förmåga att ta sina egna erfarenheter på allvar utan att tro att man vet vart den andre är på väg. Vägledaren kan fungera som handledare, själavårdare eller terapeut, kan lyssna, hjälpa och ge goda råd. Den som vägleder andra har också en viktig uppgift i att trösta och uppmuntra. Ibland behövs även modet att tillrättavisa när någon är på väg åt fel håll. Vägledningens gåva innefattar också det som i bibelordet nämns som gåvan att kunna skilja mellan andar.

 

I upptäckarhäftet finns en utförligare beskrivning av gåvorna.

Vägledningens gåvor