Utrustad och delaktig
Header ledare

Bönens gåvor

En människa med bönens gåvor ägnar gärna tid och kraft åt att be. Han eller hon finner det naturligt att överlämna både vardagsbeslut och avgörande vägval i Guds händer. I hjärtats bön anförtror och överlåter man sitt liv åt Gud. Ofta finner bönens människa det naturligt att fortsätta be också i tider av motgång och när bönesvar uteblir, i tillit till Guds omsorg. Den som har bönens gåvor kan ibland fungera som förebedjare för andra människor – ensam, i bönegemenskap med andra eller i gudstjänsten. Meditationer och retreater är ofta uppskattade av bönemänniskan.


I upptäckarhäftet finns en utförligare beskrivning av gåvorna.


Bönens gåvor