Utrustad och delaktig
Header ledare

Tjänandets gåvor

Människor med tjänandets gåvor har ett generöst och ödmjukt sinne­lag och är bra på att ställa upp för andra. En person med tjänandets gåvor är ofta vaken för det som behöver göras och ser var en insats behövs bäst. Han eller hon är flexibel till sinnelaget och säger gärna ja när någon ber om hjälp. Inte så sällan utförs tjänandets olika uppgifter lite grann i skymundan, långt ifrån strålkastarljuset – men om de inte utfördes så skulle mycket av det som görs i församlingen inte längre fungera. Den som har tjänandets gåvor kan också ansvara för en uppgift under lång tid, vilket skapar stabilitet.

I upptäckarhäftet finns en utförligare beskrivning av gåvorna.


Tjänandets gåvor