Utrustad och delaktig
Header ledare

Organiserandets gåvor

Den som har organiserandets gåvor är bra på att ta hand om och sköta en verksamhet så att den fungerar. Han eller hon underlättar för andra och gör deras uppgifter enklare att utföra. En organisatör är ofta bra på administration och kan inom sitt område sortera, planera, göra scheman och skapa strukturer. Inte så sällan är organisatören duktig på att se helheter och är samtidigt begåvad med ett sinne för detaljer som måste lösas för att just helheten ska kunna fungera. Organisatören får ofta ansvar för framförhållning, utvärdering, dokumentation och uppföljning. I förmågan till organisation ingår ofta att muntligt eller skriftligt informera andra.

 

I upptäckarhäftet finns en utförligare beskrivning av gåvorna.

Organiserandets gåvor