Utrustad och delaktig
Header ledare

Ledarskapets gåvor

Den som har ledarskapets gåvor har lätt för att entusiasmera, få människor att plocka fram sina bästa sidor och att göra en vision gemensam för många. En ledare kan gå framför och peka ut riktningen, gå bredvid och uppmuntra eller gå sist och se till att alla är med. Den som går först drar andra framåt, den som går bredvid lägger armen om axlarna så att alla orkar och den som går sist kan putta på den som behöver det. Den som leder är bra på att få med andra och väver samman människor i en vision som är bärkraftig över lång tid. Ledaren får andra att växa runt omkring sig, peppar andra och skapar god stämning. Ledaren är ofta plikttrogen, nitisk och envis i sin uppgift.

 

I upptäckarhäftet finns en utförligare beskrivning av gåvorna.

Ledarskapets gåvor