Utrustad och delaktig
Header ledare

Besvara formuläret

Penna

Till dig som fyller i Med andra ögon-formuläret

Här finns beskrivningar av 14 olika gåvokategorier. Din uppgift är att fundera över vilka av dessa gåvor du känner igen hos den person som bett dig fylla i formuläret. Kanske känner du bara personen i ett visst sammanhang (jobbet, skolan, som vän …). Då svarar du utifrån vilka gåvor du sett i detta sammanhang.

Fokusera på de främsta styrkor du tycker att personen har. Om du vill kan du lämna en kommentar om en eller flera av gåvorna.


  A. Teoretiska gåvor  
  Nyckelord: Tänka, hjärna, nyfiken, studera, logik, förstå Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Kan ta till sig komplicerade sammanhang, följa logiska resonemang samt hantera stora mängder information och ta fram det viktigaste. Duktig på att resonera, analysera och att hjälpa andra att tänka metodiskt och konsekvent.
   
  B. Organiserandets gåvor  
  Ordning, struktur, schema, administratör, noggrann Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Bra på administration, kan sortera, planera, göra scheman och skapa strukturer. Duktig på att se helheter och har samtidigt sinne för detaljer som måste lösas. Bra på att utvärdera, dokumentera och följa upp.
     
  C. Ledarskapets gåvor  
  Vision, ansvar, beslutsfattare, uppmuntran, kommunikation Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Har lätt för att entusiasmera, få människor att plocka fram sina bästa sidor och att göra en vision gemensam för många. Kan ta ansvar för grupper och uppgifter, kan se vad gruppen behöver för att fungera och nå resultat.
     
  D. Gemenskapens gåvor  
  Samtal, grupp, kontakt, bjuda in, välkomnande Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Har en särskild blick för gruppen och vad gruppen behöver för att fungera. En duktig lyssnare, är lätt att lära känna. Bra på att göra så att andra människor trivs, underlättar umgänget, får igång samtal och hjälper andra att känna sig hemma.
     
  E. Omsorgens gåvor  
  Omtanke, gästfri, stöd, solidarisk, barmhärtighet Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Bra på att ta hand om andra och att se de ensamma. Värnar ofta gästfriheten, är bra på att skapa relationer, får ofta förtroenden och visar barmhärtighet.
     
  F. Vägledningens gåvor  
  Vishet, lyssna, klarsyn, mod, ödmjuk, medvandrare Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Kan fungera som medvandrare och vägvisare. Har förmåga att sätta sig in i hur andra har det, kan både trösta och förmana. Får ofta förtroende från andra och kan hjälpa människor att hitta sina egna svar.
     
  G. Trosvisshetens gåvor  
  Förtrösta, uthållighet, möjligheter, tillit, trofast Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Har en tillit till vad Gud kan och vill göra som går utöver det vanliga. Är beredd att ta ett steg i tro, ser svårigheterna men förtröstar på att Gud hjälper. Håller fast vid tron även då alla dörrar verkar stängda.
     
  H. Bönens gåvor  
  Trofast, andakt, överlåtelse, lovsång, uthållighet Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Prioriterar bönen, ser bönen som ett viktigt sätt att fördjupa relationen med Gud. Ber regelbundet, fungerar som förebedjare för många människor och uppgifter.
     
  I. Tjänandets gåvor  
  Uthållig, pålitlig, givande, ödmjuk, tjänstvillig Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Ett generöst sinnelag, bra på att hjälpa andra när det behövs. Vaken för det som för tillfället behöver göras och ser till att det blir gjort. Har inget behov av att stå i strålkastarljuset, stöttar gärna andra i deras uppgifter.
     
  J. Praktiska gåvor  
  Ordna, händig, tillverka, fungera, trivsel Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  »Görare«, trivs med att arbeta med händerna. Fixar problem som uppstår, ser till att det praktiska inom det egna området fungerar. Nära från tanke till handling, har fokus på nytta och funktion.
     
  K. Kreativa gåvor  
  Skapande, budskap, beröra, sensibilitet, uttrycksförmåga Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Kan förmedla något med sitt skapande som berör andra människor. Har en strävan efter att utvecklas i sitt uttryckssätt, lägger tid och energi på att förvalta sin kreativa sida. Kan »fånga in« en känsla och kommunicera den till andra.
     
  L. Nyskapandets gåvor  
  Idérik, upptäckt, kreativitet, uppfinning, inspiration Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Har förmåga att tänka annorlunda och vågar pröva att göra på nya sätt. Trivs bättre med att starta nytt än att förvalta det gamla. Duktig på att tänka »utanför boxen«, är problemlösare. Har fokus på framtid, vad som kan bli.
     
  M. Evangeliserandets gåvor  
  Budskap, hängiven, lärjunge, vittnesbörd, väcka Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Längtar efter att få berätta om Gud för andra. Är rak och öppen med sin tro, har en förmåga att bjuda in till samtal som berör tro och livsfrågor. Kan kommunicera budskapet om Gud på ett sätt som gör att andra blir berörda.
     
  N. Pedagogiska gåvor  
  Förklara, kommunikation, predika, undervisning Vet inteJa, definitivtJa, delvis
  Fallenhet för att »översätta« kunskap och insikter så att de blir lättare för andra att ta till sig. Kan få andra att inse hur saker och ting hänger samman och är bra på att göra svåra saker enkla.
     
  Avslutning  

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Mottagarens namn (obligatoriskt)

  Mottagarens e-postadress (obligatoriskt)

  Hälsning

  Fyll i anti-spam koden nedanför:
  captcha