Utrustad och delaktig
Header ledare

Emma Pettersson om de teoretiska gåvorna

”Jag har svårt för när saker och ting går för långsamt”

Vad känner du igen hos dig själv av de teoretiska gåvorna?
– Att hantera stora mängder information, att snabbt förstå sammanhang och tänka metodiskt – det är något jag är bra på och det använder jag ofta i mitt arbete som lärare. En annan sak jag känner igen är förmågan att kunna reda ut saker i svåra situationer och att kunna hjälpa människor att prioritera när de har mycket omkring sig. En sak i taget! Om jag har mycket att göra tar jag fram papper och penna och så resonerar jag med mig själv om vad som är viktigast och vilka känslor jag har. Det blir ett stöd – vad är fakta och vad är känslor? Och vilket ska jag stödja mig på den här gången?

Hur kommer gåvorna till uttryck hos dig?
– Jag är nyfiken och intresserar mig lätt för nya saker. Ofta tycker jag också att jag har lätt för att hitta de röda trådarna. Det är till hjälp exempelvis när det kommer nya rapporter, ändringar i kursplaner eller skollagar osv, då kan jag hjälpa kollegor att lyfta fram det viktiga. Eller när det kommer långa, viktiga mail som jag kan sammanfatta i arbetslaget. Där känner jag att mina gåvor uppskattas.

När jag träffar någon annan med samma gåva och samma tempo, då kan jag gå igång.

Vad lockar dig, vad är utmaningen i detta?
– När jag får nys på något nytt kan jag bli lite hög. Annars är väl de teoretiska gåvorna mer som ett praktiskt hjälpmedel, ingenting som jag går loss på i sig. Men när jag träffar någon annan med samma gåva och samma tempo, då kan jag gå igång.

Vad är svårigheten med de här gåvorna?
– Jag är snabb på att formulera mig och ibland måste jag tänka mig för så att jag ger andra utrymme också. Jag har svårt för när saker och ting går för långsamt. Jag övar på det och har blivit bättre, men det är fortfarande något jag måste tänka på emellanåt. Annars är risken stor att såra andra människor. Ologiska människor kan göra mig frustrerad. Men det kan ju drabba mig själv också – att känslorna säger en sak och förnuftet en annan. Jag vill känna och tänka samma sak, men det gör jag inte alltid. Så jag kan bli frustrerad på mig själv också.

Hur skulle du vilja utveckla eller fördjupa gåvorna?
– Ibland tröttnar jag fort och då skulle jag vilja ha bättre tålamod. Att kunna vänta in den som behöver mer tid.

På vilket sätt tas de här gåvorna tillvara i kyrkan idag, tycker du?
Jag ser ju tydligt hur de tas tillvara i mitt jobb, men det teoretiska ligger förstås väldigt nära läraryrket. I församlingen är det inte lika självklart. Förutom i bönegruppen, där är det ofta jag som styr upp saker. Kanske för att jag har störst behov av att det ska vara en logisk ordning i det vi gör … I bönegruppen känner jag att jag får vara som jag är och får använda mitt sätt att tänka, även om det i ett sånt sammanhang också är viktigt att det får vara lite ”fluffigt i kanterna”. Känslor är inte alltid logiska, och i bönegruppen handlar det ju ofta mycket om vad man känner. Men i församlingen tycker jag inte att det känns som att mina gåvor efterfrågas på samma sätt. Olika gåvor får inte spelrum och det är ett problem. För mig har det blivit så att jag inte lägger så stort engagemang i församlingen i stort. Mitt engagemang finns i bönegruppen, för där får jag lov att vara duktig på det jag kan.

Emma Pettersson

Emma Pettersson, 31 år
Lärare

Gillar: Jordgubbar

Ogillar: Orättvisor och köer

Favoritperson i Bibeln: Rut, för hon satte andras behov före sina egna. Det imponerar på mig.

Favoritvers: ”Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” (Matt 6:34)

Lyssnar på: P1

Läser: Romaner i historisk miljö

Ägnar fritiden åt: Att promenera i naturen (gärna med picknickkorg)

Egenskap jag skulle vilja ha: Fömågan att handskas bättre med mina känslor