Utrustad och delaktig
Header ledare

Fredrik Modéus om organiserandets gåvor

”Strukturer gör mig fri”

Vad känner du igen hos dig själv av organiserandets gåvor?
– Jag organiserar allt som rör sig! Skriver listor, planerar det som ligger framför, delar in, bestämmer vad jag ska göra olika dagar … och sedan gör jag det. Jag lägger ganska mycket tid på att strukturera, eftersom det är ett sätt för mig att bli fri. Då kan jag släppa det som ligger framför.

Hur kommer gåvorna till uttryck hos dig?
– Jag tror att jag har lätt för att organisera så att de som ska göra något har lätt att förstå vad som ska göras. Det hänger ihop med det sociala samspelet. Jag är rätt bra på att skapa synliga strukturer så att arbetet blir lättare att genomföra. För mig är det en stor tillfredsställelse att kunna göra en struktur som hjälper andra. Kontroll är negativt, men överblick är positivt. Att kunna se hur saker och ting hänger ihop, det är viktigt. VM i fotboll är fantastiskt, då blir det flödesscheman på dubbeluppslag i aftonpressen!

VM i fotboll är fantastiskt, då blir det flödesscheman på dubbeluppslag i aftonpressen!

Vad lockar dig, vad är utmaningen i detta?
– För mig är nog själva nyckeln förmågan att kunna bryta ner stora uppgifter och projekt i små, hanterbara delar. När jag var student räknade jag ut hur mycket text jag behövde läsa per dag fram till nästa tenta, och så började jag arbeta klockan åtta varje morgon och läste dagens andel. Då var jag ofta klar vid lunch – då mina klasskamrater steg upp. Jag upplevde att förmågan att strukturera läsningen gav mig frihet och mer ledig tid.

Hur skulle du vilja fördjupa eller utveckla gåvorna?
– Jag tycker inte att jag har behov av att fördjupa dem. Jag brukar skoja om att jag ”lider av disciplinens gåva”, för så kan det kännas ibland. Emellanåt skulle jag vilja kunna vara friare i relation till mina mål. Men oftast är förstås disciplinen till hjälp.

Vad är svårigheten med de här gåvorna?
– Ibland kan jag vara för snabb med att hitta strukturer. Det kan gynna kreativiteten att inte strukturera på en gång utan hålla alla möjligheter öppna. Risken med att hitta strukturer för tidigt är att man hämmar det fria flödet av tankar och idéer, båda egna och andras.

På vilket sätt tas de här gåvorna tillvara i kyrkan idag, tycker du?
– Det behövs mer struktur kring församlingsbyggandet. Det är viktigt att hitta metoder och förhållningssätt som hjälper människor att komma till sin rätt och bli delaktiga. Vi behöver ledare som skapar strukturer som finns kvar även sedan de själva har lämnat sin tjänst. Jag tycker att ledare ska lämna mer strukturspår än personspår.

Hur kan de utvecklas och fördjupas i församlingens tjänst?
– En av de viktigaste byggstenarna handlar för mig om att kunna skapa tydliga och synlig strukturer för anställda och andra som vill vara engagerade. Det är en av de viktigaste anledningarna till att mitt ledarskap ofta fungerar ganska bra – kombinationen av organisation och att kunna avläsa var en människa befinner sig. Ju fler människor man vill ha med, desto tydligare struktur och organisation krävs. Långsiktighet är också viktigt. För att något ska sätta sig krävs det tid. Det behöver vi jobba mer med i kyrkan, när det gäller gudstjänsterna till exempel. Det är viktigt att hitta modeller för församlingens gudstjänstliv och inte bara för enstaka gudstjänster. Vi behöver ha fokus på det långsiktiga snarare än det tillfälliga.Fredrik Modéus

Fredrik Modéus, 46 år
Kyrkoherde och en av författarna till Utrustad och delaktig

Gillar: Generösa människor och snabba bilar

Ogillar: Rotmos på tallriken och arvoden i kyrkan

Favoritperson i Bibeln: Job (för att han kämpar med att förstå)

Favoritvers i Bibeln: ”Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus.” (Mika 7:8)

Äter gärna: Choklad

Lyssnar på: Mozart, Vivaldi, Beethovens tidiga verk, Steve Dobrogosz, Keith Jarrett, Radka Toneff, Jason Mraz, Regina Spektor.

Läser helst: Skönlitteratur

Ägnar fritiden åt: Familj, löpning, musik

En egenskap jag skulle vilja ha: Förmågan att ta det lugnt