Utrustad och delaktig
Header ledare

Elin Rugarn om ledarskapets gåvor

”Vatten som står still blir inte så fräscht”

Vad känner du igen hos dig själv av ledarskapets gåvor?
– Att man kan vara en ledare som går bredvid istället för en som går före. Så skulle jag nog beskriva mig själv. Jag tycker man kommer närmare gruppen då, det är lättare att få kontakt med en sån ledare. Och människor är väldigt viktiga för mig, att alla får upptäcka sin egen potential. Samtidigt skulle jag kanske behöva träna på att ta en mer framträdande roll ibland. Ibland kan jag känna att när det kommer en motgång litar jag inte riktigt på min egen förmåga utan backar istället. Där skulle jag vilja bli bättre.

Hur kommer de här gåvorna till uttryck hos dig?
– Det tog ganska lång tid för mig att fatta att jag är en ledare. När jag hade konfirmerats började jag som fadder och det gillade jag. Jag kände att jag förstod vad uppdraget gick ut på och att jag var där för konfirmandernas skull. För min del handlade det mycket om att ta ansvar för att alla var med och kände sig delaktiga. Men i mitt huvud var en ledare den som stod längst fram och drog gruppen, så det tog ett tag att inse att det jag gjorde också handlade om ledarskap. Nu hör jag från andra att jag gör ett bra ledarjobb och det är roligt att andra tycker att jag både kan gå med och gå före som ledare.

I mitt huvud var en ledare den som stod längst fram och drog gruppen, så det tog ett tag att inse att det jag gjorde också handlade om ledarskap.

Vad är den roligaste utmaningen i detta?
– När jag lyckats göra något som taggar alla! När alla har roligt, man gör något tillsammans och det blir bra. Det är som att sätta gnistan till tändmotorn.

Vad betyder det för dig att kunna använda de här gåvorna?
– Att jag får jobba med det jag tycker är roligt och som jag är bra på, och det betyder mycket. Och att hela tiden behöva utmana sig själv är nyttigt. Jag längtar efter att få jobba mer ekumeniskt. Att hela kyrkan skulle göra det. Jag vill vara med och förena Guds folk! Sverige är så sekulariserat och då är det viktigt att gå framåt tillsammans. Om vi kommer närmare Jesus kommer vi ju också närmare varandra.

Hur skulle du vilja fördjupa eller utveckla gåvorna?
– Just nu pluggar jag till lärare, och det är ju ett sätt att fördjupa gåvan. Jag är glad att jag jobbade som församlingsassistent innan jag började studera, för nu har jag nåt att förankra teorin i. Och jag är glad över att få läsa teorin, för det gör att jag analyserar mer och ser nya lösningar när jag jobbar.

Vad är svårigheten med de här gåvorna?
– Ibland blir jag uppslukad av en idé och då är det lätt att glömma bort att lyssna. Då blir risken stor att man kör över folk. En utmaning som ledare är också att man måste kunna anpassa sig till många olika slags personligheter, annars når man inte fram.

På vilket sätt behövs ledarskapets gåvor i församlingen?
– Utan vision och någon som leder kommer man inte vidare. Och vatten som står still blir inte så fräscht.


Elin Rugarn

Elin Rugarn, 25 år
Studerar kommunikation i Seattle en termin som en del av lärarutbildningen

Gillar: Film

Ogillar: Sär skrivningar ;)

Favoritvers: ”Ett är nödvändigt” i Luk 10:42 (Folkbibelns översättning).

Lyssnar på: Spotify

Läser helst: Romaner

Ägnar fritiden åt: Kompisar

Egenskap jag skulle vilja ha: Att kunna flyga